Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha - Karlín

V letošním roce si připomínáme 1150 let

od příchodu sv. Cyrila a Metoděje do našich zemí

Zveme na

 

Poutní slavnost

 

sv. Cyrila a Metoděje

spolupatronů Evropy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do kostela v Praze 8 – Karlíně

---------------------------------------------------------------------------

 

v pátek 5. července 2013

 

 

Program

9.30 hod. mše sv.

   obětovaná za dobrodince kostela

 

Kostel je otevřen po celý den

 

18.30 hod. mše sv.

   hl. celebrant biskup Karel Herbst

   staroslověnské ordinárium

   obětovaná za dar víry pro náš národ.

 

Na závěr obou bohoslužeb možnost uctění ostatků sv. Cyrila

Možnost výstupu ke zvonům ve věži kostela.

 

za farnost: P. Miroslav Cúth, farář


Select language:

Kostel otevřen cca 8-19 hod.

 

Stream bohoslužeb můžete sledovat na:
Youtube
Facebook